ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 23 ΑΚΤΑΙΟ ΡΙΟ

Τηλεφωνικές κρατήσεις 261 099 0834

Διεύθυνση

Ελευθερίας 23 Ακταίο

ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ

E-mail

info@dimoriri.com

Τηλεφωνικές κρατήσεις

261 099 0834